khong hien thi trong trang co chapter
Changelog
thủ thuật thiết kế web blogspot bạn có thể quan tâm
Takako-san

Mời bạn cho điểm!

Takako-san

Giới thiệu

Read Takako-san

Shinkyu-Chie
Takako-san
Tín hiệu luôn ẩn trong từng hơi thở. Takako là cô gái có thể nghe thấy mọi thứ rõ ràng hơn người khác. Đó không phải là một sức mạnh đặc biệt, vì vậy cô cũng không thể viết nó trên sơ yếu lý lịch của mình, nhưng Takako có thể giao tiếp với thế giới thông qua âm thanh. Hãy xem cuộc sống hàng ngày đơn giản của Takako trong khi cô ấy lắng nghe từng âm thanh của cuộc sống hiện đại nhưng vô tâm.
98765418
tieudetruyenTakakosanjg6x96c
lala234baba18
tạo gì đây
0

Comments (0)

Sorted by

Truyện Hoàn Thành