khong hien thi trong trang co chapter
Changelog
thủ thuật thiết kế web blogspot bạn có thể quan tâm
Phương Hoàng Vi Vu

Mời bạn cho điểm!

Phương Hoàng Vi Vu

Giới thiệu

Read Phương Hoàng Vi Vu

tieutieugia
Diệt Yêu Minh Đạo
Vốn là một cảnh sát viên thế kỷ tương lai, trong một lần đang nhận nhiệm vụ bắt trùm buôn lậu, vậy là nổ cái bùm. Chị đã xuyên về một thế giới kỳ lạ. Ở thế giới đó mọi người điều muốn tu tiên, tu tuyệt kỹ của mình, ừ thì tu tiên đó, miệng thì nói danh môn chính phái không phân biệt cấp bậc, ai cũng đều học được, nhưng chị bị phân biệt đối xử vì chị xuyên vào người không danh không phận, cũng không biết cha mẹ mình là ai, và chị chỉ là người hầu ở đó mà thôi.
9876542
tieudetruyenPhuonghoangvivuabcd
lala234baba18
tạo gì đây
0

Comments (0)

Sorted by

Truyện Hoàn Thành