khong hien thi trong trang co chapter
Changelog
thủ thuật thiết kế web blogspot bạn có thể quan tâm
Cách Vách Có Một Đào Yêu

Mời bạn cho điểm!

Cách Vách Có Một Đào Yêu

Giới thiệu

Read Cách Vách Có Một Đào Yêu

meomeo
Ở tiên ma cùng tồn tại chi thế, Đào Sơn đại vương Tiểu Đào Hoa bởi vì cùng túc địch đánh nhau vô ý ngã xuống núi đầu hóa thành nguyên hình -- một bó đào chi, lại bị một cái tên là trường lưu tuấn tú tăng nhân nhặt về trong miếu dốc lòng chăm sóc. Hoa đào dần dần sinh ra tình cảm với trường lưu, nhưng trường lưu tựa hồ đối với hoa đào có điều giấu diếm, còn liên lụy đến một đoạn quá khứ không muốn người khác biết....
9876542
tieudetruyencachvachcomotdaoyeu2345
meomeo
tạo gì đây
0

Comments (0)

Sorted by

Truyện Hoàn Thành